Vertaa tuotteita Lisää maksimissaan kolme tuotetta vertailuun

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste sisältää kuvauksen Gigantti Oy Ab:n asiakarekisteriin tallennettavista tiedoista, rekisterin tarkoituksesta ja sen suojauksen periaatteista.


Gigantti Oy:n asiakastietorekisterin rekisteriseloste


Laatimispäivä 27.1.2015

 

REKISTERI

Asiakastietorekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Gigantti Oy
Töölönlahdenkatu 2
00100 Helsinki
Puhelin: 020 321 321

Antti Ekonen

TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin tarkoitus on asiakkuuden hallinta sekä tuotetakuutietojen ylläpito. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin, palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen ja tuotevalikoiman kehittämiseen, laskutukseen sekä asiakkaille tiedottamiseen. Tietoja käytetään asiakkaan suostumuksella myös markkinointiin, mainontaan, suoramarkkinointiin ja mainonnan kohdistamiseen asiakkaalle. Asiakas voi kieltää suoramarkkinoinnin.

YLEISTÄ

Gigantilla on tietojärjestelmiä, joissa asiakastietoja käsitellään ja ne muodostavat asiakastietojärjestelmän, jota tämä rekisteriseloste koskee.

REKISTERÖITYJEN RYHMÄT JA REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA SUOJAUS SEKÄ TIETOJEN LUOVUTUS

REKISTERÖIDYT

Asiakkaat

REKISTERIN SISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumerot sekä sähköpostiosoitteet, suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset, asiointihistoria ja -kieli, tuotteiden tai palveluiden osto- tai palautuspäivät ja -paikat, tuotteiden huoltotiedot, maksutavat, asiakkaan itsensä antamat lisätiedot, toimitettujen palveluiden ja tuotetakuiden alkamis- ja päättymispäivät, kuljetus- ja toimitustiedot ja asiakkaan ostamiin tuotteisiin sopivien tarvikkeiden ja palveluiden tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan antamat tiedot. Lisäksi käytetään julkisia tietolähteitä kuten Suomen Postin ja Väestörekisterikeskuksen osoitepalvelua

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti Gigantti Oy Ab:n tai sen emoyhtiön Dixonscarphone Plc:n tai sisar- tai tytäryhtiöiden ulkopuolelle tai EU:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käyttöoikeus myönnetään konsernille työskenteleville henkilöille henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Asiaton pääsy rekisteriin on estetty tehokkaalla fyysisellä ja teknisellä suojauksella.

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilötietolain mukaisella tavalla hänestä säilytetävät tiedot. Tiedot saa rekisteristä kerran vuodessa maksutta kirjallisella Gigantin toimipisteeseen toimitetulla pyynnöllä. Pyynnön käsittelyn jälkeen tiedot toimitetaan erikseen sovitulla tavalla.Gigantti Oy:n puhelutallenteiden rekisteriseloste


Laatimispäivä 1.10.2010


REKISTERI

Gigantti Oy:n puhelutallenteiden rekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Gigantti Oy
Sähkötie 3
01510 Vantaa
Puhelin: 020 321 321

TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Puhelutallenteita käytetään asiakaspalvelun kehittämiseen. Asiakaspalvelun kehittämiseksi tallenteita voidaan käyttää asiakaspalveluhenkilöstön koulutuksessa ja palvelutasotutkimuksissa.

YLEISTÄ

Gigantilla on myynti- ja asiakaspalvelua varten valtakunnallisia puhelinnumeroita. Palvelunumeroihin soitettuihin puheluihin vastaa Gigantin myynti- ja asiakaspalvelutehtäviä hoitava henkilöstö. Tallennamme osan asiakaspuheluistamme, jotta voimme varmistaa ja kehittää asiakaspalvelumme laatua.

REKISTERÖITYJEN RYHMÄT JA REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

REKISTERÖIDYT

Palvelunumeroihin soittavat asiakkaat ja niihin vastaavat asiakaspalvelijat

REKISTERIN SISÄLTÖ

Osa Gigantin palvelunumeroihin soitetuista puheluista tallennetaan. Tallenteisiin voivat tallentua seuraavat tiedot:

  • Soittajan numero

  • Aloitus- ja lopetusaika

  • Numero johon on soitettu

  • Puheluun vastanneen henkilön nimi

  • Asiakkaan puhelun aikana antamat tiedot

TALLENTEIDEN SÄILYTYS JA SUOJAAMINEN

Tallenteita säilytetään 6 kuukautta.

Puhelut tallennetaan digitaalisessa muodossa.

Rekisterin käyttöoikeus myönnetään konsernin työntekijöille henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella. Asiaton pääsy rekisteriin on estetty tehokkaalla fyysisellä ja teknisellä suojauksella.

TALLENTEIDEN LUOVUTUS

Tallenteet ovat Gigantin omaisuutta, eikä niitä säännönmukaisesti luovuteta Gigantin tai konsernin muiden yhtiöiden ulkopuolelle. Poikkeuksena tästä ovat mahdollinen tarpeen mukainen luovutus viranomaiskäyttöön.

TALLENTEIDEN KÄYTTÖOIKEUDET

Oikeudet tallennusjärjestelmän käyttöön myönnetään niille Gigantille työskenteleville henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu asiakaspalvelun laadun arviointi ja kehittäminen tai asiakaspalvelijoiden perehdyttäminen ja koulutus. Asiakaspalvelijoiden käyttöoikeudet on rajattu koskemaan vain heidän omia puheluitaan. Järjestelmän teknisestä ylläpidosta vastaavat henkilöt voivat myös kuunnella tallenteita.

ASIAKKAAN JA ASIAKASPALVELIJAN TARKASTUSOIKEUS

Asiakkaalla ja asiakaspalvelijalla on oikeus tietää, onko hänen puhelu tallennettu ja kuunnella tallennettu puhelu. Jos puhelinpalvelun kanssa asioinut asiakas tai asiakaspalvelija haluaa tarkastaa oman puhelunsa tallenteen, pyydetään häntä ottamaan yhteys Gigantin asiakaspalveluun. Kuuntelu tapahtuu Gigantin erikseen sovitussa toimipisteessä.

Gigantti Oy:n uutiskirje rekisteriseloste

Laatimispäivä 27.1.2015
 

REKISTERI

Uutiskirje rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ
REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Gigantti Oy
Sähkötie 3
01510 Vantaa
Puhelin: 020 321 321 (asiakaspalvelu)

Antti Ekonen, Sähkötie 3, 01510 Vantaa

REKISTERIN NIMI

Sähköpostiuutiskirje- ja sähköpostimarkkinointirekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS / REKISTERIN TARKOITUS

Rekisterin tarkoitus on sähköpostitse tapahtuva tiedottaminen, markkinointi ja tutkimus. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin, palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen ja tuotevalikoiman kehittämiseen, laskutukseen sekä asiakkaille tiedottamiseen ja mainonnan kohdentamiseen. 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite sekä uutiskirjeen tilausvuosi

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan antamat tiedot. 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja voidaan siirtää Gigantti Oy Ab:n asiakasrekisteriin tai Gigantti Oy Ab:n emoyhtiön Dixonscarphone Plc:n tai sisar- tai tytäryhtiöiden yhteiseen asiakasrekisteriin tai edellä mainittujen lukuun toimivien palvelua ylläpitävien tai kehittävien kolmansien osapuolien järjestelmiin. Tietoja ei muutoin siirretä säännönmukaisesti edellä mainittujen osapuolien ulkopuolelle tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan antamat tiedot. Lisäksi käytetään julkisia tietolähteitä kuten Suomen Postin ja Väestörekisterikeskuksen osoitepalvelua

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti Gigantti Oy Ab:n tai sen emoyhtiön Dixonscarphone Plc:n tai sisar- tai tytäryhtiöiden ulkopuolelle tai EU:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käyttöoikeus myönnetään konsernille työskenteleville henkilöille henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Asiaton pääsy rekisteriin on estetty tehokkaalla fyysisellä ja teknisellä suojauksella.

TARKASTUSOIKEUS JA VIRHEELLISEN TIEDON KORJAAMINEN TAI TIETOJEN POISTAMINEN

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus pyytää rekisteriin hänestä tallennetut tiedot maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tai virheellisen tiedon korjauspyyntö tai tietojen poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti tarpeellisilla yksilöintitiedoilla varustettuna ja omakätisesti allekirjoitettuna rekisterin pitäjälle. Gigantti Oy Ab:n lähettämän sähköpostiuutiskirjeen voi myös peruuttaa sähköpostien lopusta löytyvästä peruutuslinkistä.