Vertaa tuotteita Lisää maksimissaan kolme tuotetta vertailuun
Suomen suurimpana kodinkoneiden ja -elektroniikan jälleenmyyjänä ja osana Pohjoismaiden suurinta elektroniikkaketjua huomioimme kaikessa toiminnassamme ympäristövastuun.

Ympäristö ja kestävä kehitys

Suomen suurimpana kodinkoneiden ja -elektroniikan jälleenmyyjänä huomioimme kaikessa toiminnassamme ympäristövastuun.

Suomen suurimpana kodinkoneiden ja -elektroniikan jälleenmyyjänä ja osana Pohjoismaiden suurinta elektroniikkaketjua huomioimme kaikessa toiminnassamme ympäristövastuun.

Gigantti on yksi Suomen suurimmista sähkö- ja elektroniikkajätteen vastaanottajista: kauttamme kierrätetään noin 8000 tonnia kodinkone- ja elektroniikkajätettä vuodessa.

Päämääränämme on auttaa asiakkaitamme tekemään ympäristöystävällisempiä ja energiatehokkaita valintoja heidän valitessaan, käyttäessään ja palauttaessaan myymiämme tuotteita.Enemmän kuin kierrätystä

Jätteiden tehokkaan lajittelun ja kierrätyksen lisäksi kiinnitämme huomiota ympäristöystävällisyyteen kaikissa yksiköissämme muun muassa kuljetusten optimoinnilla, myymälöiden energiatehokkuuden parantamisella sekä vähentämällä muovijätteen määrää.

Tuotteet kotiin ekokuljetuksella

Tarjoamme pääkaupunkiseudun ja Tampereen myymälöistämme kotiinkuljetuksen, jolla vaikkapa televisio kuljetetaan kotiisi kaasu- tai sähkövoimalla. Takana on jo lähes 2 000 ekologista pikakuljetusta, mikä tarkoittaa kymmeniä tuhansia vähäpäästöisiä kilometrejä ja tuhansia kiloja vähemmän hiilidioksidi- ja muita päästöjä. Gigantin ekokuljetuskumppani A2B kuljettaa toimituksiamme 30 autolla, joista 28 pakettiautoa kulkee kotimaisella jätteistä tehdyllä biokaasulla ja kaksi sähköautoa tuulivoimalla. Emme peri ekokuljetuksista ekologisen kuljetuksen lisää, jotta hinta ei muodostu esteeksi kotiinkuljetuksen tilaamiselle tai ympäristösäästöille.

Teemme jatkuvasti tutkimustyötä kuljetusten optimoimiseksi ja seuraamme tuloksia seurataan tarkasti. Logistiikkaratkaisuja kehitetään jatkuvasti niin, että kuljetukset keskusvaraston ja myymälöiden varastojen tai myymälöiden varastojen ja kotien tai yritysten välillä kulkevat mahdollisimman tehokkaasti, eikä esimerkiksi yksikään kuljetus kulkisi vajaalla lastilla.

Sitoumus2050-hanke

Miksi Gigantissa muovipussit ovat maksullisia?

Gigantti on sitoutunut EU-pakkausjätedirektiivin mukaisesti vähentämään muovikassien kulutusta, muovijätteen määrää ja maa- ja vesialueiden roskaantumista ja siksi otimme käyttöön maksulliset muovipussit toukokuusta 2015 alkaen.

Olemme mukana kansallisessa Sitoumus2050-hankkeessa ja mukana tekemässä kestävän kehityksen Suomea. Julkaisimme oman sitoumuksemme syyskuussa 2017 ensimmäisenä kodinelektroniikkaketjuna Suomessa.


Sitoumus lyhyesti

Gigantti haluaa omalla toiminnallaan vaikuttaa muovikassien kulutukseen ja näin vähentää luontoon päätyvän muovin määrää. Gigantti sitoutuu EU-pakkausjätedirektiivin mukaisesti vähentämään muovikassien kulutusta ja kehittämään toimintaansa muovijätteen vähentämiseksi ja ympäristöystävällisempien vaihtoehtojen käyttöönottamiseksi.

Taustatietoa sitoumuksesta

Suomen Luonto -lehti valitsi muovikassin vuoden 2016 turhakkeeksi. Lehden mukaan peräti 56 prosenttia Itämeren meriroskasta on muovia, ja Suomen rannikoilla tehdyissä tutkimuksissa muovipussit ovat viidenneksi yleisin roskatyyppi. Muovipussi säilyy meriympäristössä 20–30 vuotta. Koko maapallon mittakaavassa muovijäte ja muovikassit ovat vielä isompi ympäristöongelma. YK:n Clean Seas -kampanjan mukaan 8 miljoonaa tonnia muovia päätyy meriin joka vuosi. Valtioneuvoston hyväksymässä Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmassa 2016–2021 esitetään Itämeren roskaantumisen vähentämiseksi toimenpide-ehdotusten laatimista erityisesti muoviroskan vähentämiseksi. Roskaantumisen vähentämiskohteina tulisi toimenpiteissä tarkastella muun muassa muovipakkausten ja -pussien käyttöä.

Kaupan liitto teki vuonna 2016 ympäristöministeriön kanssa sopimuksen, jonka tarkoituksena on vähentää muovikassien kulutusta. Muovikassisopimuksen taustalla on EU-direktiivi (94/62/EY, muutettu direktiivillä (EU) 2015/720), jonka tarkoituksena on vähentää muovijätteen syntymistä ja merten roskaantumista. Tavoitteena on, että vuoden 2019 loppuun mennessä muovikasseja kulutetaan enintään 90 kappaletta henkeä kohden vuodessa ja 2025 loppuun mennessä enintään 40 kappaletta.

Gigantti haluaa omalla toiminnallaan vaikuttaa muovikassien kulutukseen ja näin vähentää luontoon päätyvän muovin määrää. Gigantti sitoutuu EU-pakkausjätedirektiivin mukaisesti vähentämään muovikassien kulutusta ja kehittää jatkuvasti toimintaansa muovijätteen vähentämiseksi ja ympäristöystävällisten vaihtoehtojen käyttöönottamiseksi.

- Siirryimme maksullisiin muovikasseihin toukokuussa 2016. Jatkamme asiakkaille tarjottavien muovikassien maksullisuutta.

- Selvitämme mahdollisuuden tarjota ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja.

- Tarjoamme asiakkaille neuvontaa muovikassien kulutuksen vähentämiseksi.

- Koulutamme henkilökuntamme muovikassisopimuksen sisältöön.Voit lukea sitoumuksemme ja seurata tavoitteidemme toteutumista osoitteessa www.sitoumus2050.fi.Kiitos asiakkaillemme, olemme onnistuneet vähentämään muovipussien kulutusta merkittävästi: 80 prosentilla kahdessa vuodessa!

Toivomme, että harkitset muovipussin tarpeellisuutta. Voit vähentää muovikassien käyttöä muun muassa:

  • • käyttämällä kestokassia
  • • käyttämällä muovikassia moneen kertaan, kierrättämällä sen tai käyttämällä sitä jätepussina.

Älä ikinä heitä muovikassia luontoon!

Mikäli haluat aiheesta lisätietoa, voit tutustua artikkeliimme, jossa kerromme muun muassa miksi käytämme muovikasseja paperikassien sijaan.


Lue tarkemmin konsernimme ympäristölupauksesta


Lue lisää. . .