Ale päättyy pian, vielä ehdit!

Ohita
Toimisto - B2B - hybridikokouksen osallistujat työskentelevät kannettavilla tietokoneilla suuren näytön edessä

Vältä teknisiä ongelmia hybridipalavereissa

Kokonaan tai osittain digitaalisesti järjestettävät kokoukset ovat tulleet jäädäkseen, kun säännöllisistä hybridipalavereista on tullut osa jokapäiväistä työelämää. Mutta kuinka asentaa ja säätää tekniikka niin, että vältyt huonolta äänenlaadulta, jäätyviltä näytöiltä ja teknisten ongelmien aiheuttamalta ajanhukalta. Lue tarkemmin, kuinka hybridikokoukset saa sujumaan ongelmitta.

Mikä hybridipalaveri oikeastaan on?

Hybridipalaveri on kokous, jonka osallistujista osa on paikalla fyysisesti ja osa digitaalisen yhteyden kautta, joko yksin tai ryhmittäin. Hybridipalavereista on muodostunut tärkeä kohtaamispaikka ja vaihtoehto perinteiselle kokoukselle, jossa osallistujat ovat fyysisesti läsnä.

Hybridipalaverien haasteena on perinteisesti ollut luoda kaikille osanottajille yhtäläinen osallistumisen tunne – olivatpa he läsnä paikan päällä fyysisesti tai etäyhteydellä. Toimivalla tekniikalla on tässä suuri merkitys.

Mitä tarvitset järjestääksesi onnistuneen hybridipalaverin?

Hybridipalaverien yhteiset pelisäännöt

• Palaverin koolle kutsunut henkilö kirjautuu kokoukseen 10 minuuttia ennen sen alkua varmistaakseen, että tekniikka toimii niin kuin pitääkin. Näin tekniset ongelmat eivät aiheuta harmaita hiuksia kokouksen aikana.

• Vain yhden osallistujan laite on kytkettynä kokoushuoneen laitteisiin (ääni ja mikrofoni).

• Etäosallistujat pyytävät puheenvuoron toiminnolla, jolla voi nostaa käden pyynnön merkiksi. Mitä useampia osallistujia kokouksessa on, sitä tärkeämpää on, että kokouksen vetäjä jakaa puheenvuorot.

• Mykistä mikrofonisi aina, kun et aio puhua. Se vähentää taustamelua. Tämä on erityisen tärkeää, kun kokouksessa on paljon osallistujia.

• On tärkeää, että etäosallistujilla on laadukkaat kuulokkeet käytössään. Kaikkien kokouksessa läsnä olevien on yhtä tärkeää kuulla kokouksen sisältö.

• Kun hybridipalaverin sisältö on enimmäkseen keskustelua ja kokouksessa on paljon osallistujia, voit kytkeä kameran pois, kun olet mukana enimmäkseen kuuntelemassa tai takaisin päälle osallistumisestasi riippuen.